PODPORA LESNÍ PEDAGOGIKY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI II.
Projekt navazoval a současně rozvíjel úspěšný projekt realizovaný v roce 2014. Obecným cílem předkládaného projektu byla podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na přírodní dědictví Moravskoslezského kraje. Na základě dobrých zkušeností z roku 2014 bylo opět těžištěm projektu pořádání exkurzí do zajímavých lokalit s výskytem lesních ekosystémů, především maloplošných chráněných území. Tyto exkurze byly oproti loňskému roku rozšířeny o další cílovou skupinu – děti ze ZŠ.
V návaznosti na loni vyrobené tiskoviny (kvarteta a pexeso) a vzdělávací program byly vyrobeny další 2 výstupy. Prvním je interaktivní mapa lesních ch. ú. Moravskoslezského kraje (umístěná na webových stránkách ČSOP Onyx), druhým je brožura Lesní pedagogika pro Moravskoslezský kraj (s přehledem významných druhů, ekosystémů, lokalit aj.).
2

 
PODPORA LESNÍ PEDAGOGIKY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Obecným cílem projektu byl splněn - podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty se zaměřením na přírodní dědictví Moravskoslezského kraje. Příprava projektu i počátek jeho realizace byl konzultován s Ing. Václavem Langrem (Lesy České republiky, s. p) krajským koordinátorem lesní pedagogiky pro Moravskoslezský kraj.

Pro cílovou skupinu dětí a učitelů ZŠ bylo vyrobeno celkem 2000 ks pexes a kvartet. Tématem byly běžné i vzácné lesní druhy řazené celkem do 8 kategorií: houby, byliny, listnaté stromy, jehličnaté stromy, bezobratlí, obojživelníci a plazi, ptáci a savci.

Všechny druhy obsažené v obou tiskovinách a další druhy pak byly zařazeny do školního vzdělávacího programu, který byl zaslán ZŠ v Moravskoslezském kraji. Program byl vytvořen ve standardní struktuře - základní dokument, příručka pro vedení semináře, prezentace, cvičení, doplňkové materiály aj.) tak, aby se lesní pedagogice mohli věnovat sami učitelé se svými žáky - v terénu i přímo ve škole.

Pro cílovou skupinu seniorů (konkrétně 3 kluby seniorů v Ostravě – Porubě – Bulharská, U Oblouku a I. Sekaniny) byly zorganizovány 4 exkurze. Účastníci byli informováni a navštívili následující chráněná území: CHKO Poodří, PR Přemyšov, PR Rezavka, PR Polanský les, NPR Polanská niva, PR Rákosina, PR Rybníky v Trnávce, PP Hukvaldy a EVL Hukvaldy. Tato aktivita měla jednoznačně největší ohlas a na příští rok je předjednáno rozšíření exkurzí jak do počtu, tak také do jiných území. V současné době je aktivita plánována do připravovaného projektu Beskydské pralesy – s lidmi a pro lidi v rámci Fondu pro NNO financovaného z FM EHP/Norsko.

 

 

 

10391454_947290195298557_3126085661891726703_n

 

 

Celkově lze přínos projektu zhodnotit kladně hned z několika důvodů:


1. Byl rozšířen zásah tématu lesní pedagogika na ZŠ


v kraji a byl vytvořen model řešení tématu přímo učiteli v situaci, kdy kapacitní možnosti


lektorů LČR, s. p. jsou vytíženy,


2. Bylo zvýšeno povědomí o přírodním dědictví kraje prostřednictvím šíření obou tiskovin


(pexeso, kvarteto),


3. Úspěšné otestování tématu lesní pedagogiky na nové cílové skupině (seniorech) s


výsledným zjištěním, že tato skupina je velmi perspektivní.

 

 

 

 

image002

msk

 

 

 

 

 

 


 
Dodávka dřevěných prvků

2 menšími projekty skončil  projekt „Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba“. Tyto projekty byly zaměřené na vybavení veřejných prostranství. Do středu zájmu se tentokrát dostal parčík v blízkosti ulice Martinovská a vnitroblok mezi ulicemi K. Pokorného a Žilinská.

 

V parčíku byly instalovány netradiční dřevěné prvky: skupina hříbků pro děti, lavičky v podobě jezevčíka a autíčka. K posezení poslouží také dřevěné stupně sestavené do podoby schodů. Prostor vnitrobloku mezi ulicemi K. Pokorného a Žilinská byl zase doplněn o herní prvky pro malé i větší děti. Buly odstraněny staré kovové prolézačky, obnoveno dnes už nevyhovující pískoviště, přibyla herní sestava se skluzavkou, pružinová houpačka, kreslící tabule a lanová pyramida.

 

Na obou těchto projektech je výjimečné to, že podobu a rozmístění jednotlivých prvků si na pracovních setkáních ve spolupráci s architektkou navrhli místní obyvatelé sami. Zapojení obyvatel do rozhodování je nástrojem, jak předejít případným nedorozuměním či stížnostem, a zároveň možností, jak promítnout do úprav veřejných prostranství nejen návrhy projektových odborníků, ale také lidí, kteří je dennodenně využívají.

dscf0070

dscf0073

 

 

 
Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP Onyx Vás vyzývá k předložení nabídky na zakázku:

 

“Dodávka dřevěných prvků v rámci projektu Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba“

Zakázka je součástí projektu „Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu a je zadávána podle čl. 23 Manuálu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Předmět a rozsah nabídky

Účelem dodávky je:

  1. doplnit stávající parkovou plochu na ulici Martinská o řezbářská díla, která by zároveň posloužila jako sedací prvky (sedací hříbky, jezevčík, sedací schody) a obohatila tak dosavadní program parku
  2. doplnit prostor vnitrobloku mezi ul Karla Pokorného, 1. Československého armádního sboru a ul. Žilinská o dětské hřiště (venkovní herní prvky – lanová pyramida, sestava se skluzavkou, pružinová houpačka, kreslící tabule, pískoviště z kulatiny)

Další informace

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

 
Obchodníci v Porubě
Projekty - Běžící

20.3.2013

S příchodem jara započala příprava další společné aktivity porubské radnice a ČSOP Onyx zapadající do rámce Místní agendy 21. Tentokrát je aktivita zaměřena na podporu drobných podnikatelů, kteří jsou důležitou součástí porubského veřejného života a ekonomiky. Projekt Obchodníci v Porubě chce poukázat na důležitost maloobchodníků a nabídnout jim možnost snadné a bezplatné internetové prezentace jejich podnikání. Zájemci budou mít možnost na webových stránkách představit základní informace a zajímavosti o své prodejně či provozu, prezentovat sebe a personál a také uvést osobní vyjádření k činnosti, kterou provozuje. Může se jednat např. o to, co je k podnikání přivedlo anebo jaké mají cíle do budoucna. Součástí internetové prezentace bude také mapka Poruby s piktogramy znázorňující jednotlivé kategorie podnikání. Tato mapka návštěvníkovi představí, kde se nacházejí jednotlivé prodejny a provozovny jaké je jejich zaměření.

V průběhu dubna budou jednotlivé provozovny osobně osloveny s nabídkou zapojení se do projektu. V případě, že podnikáte v Porubě a rádi byste svou kamennou provozovny představil na připravovaném internetovém portále, kontaktuje nás na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Vnitrobloky pro život
Projekty - Běžící

18.2.2013

V průběhu března započne porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx s přípravou další zajímavé aktivity v rámci Místní agendy 21, která bude tentokrát zaměřena na problematiku úpravy vnitrobloků. Vnitrobloky hrají v Porubě nezastupitelnou roli, především slouží obyvatelům okolních domů k trávení volného času a jako místo setkávání, a proto příjemný vzhled těchto prostranství a jejich vhodné vybavení může velmi přispět ke zlepšení kvality prostředí, ve kterém žijí. „Výjimečnost tohoto projektu spočívá v tom, že samotní občané budou mít příležitost navrhnout úpravy svých vnitrobloků. Tedy na rozdíl od standartního postupu při úpravách těchto prostranství chceme dát co největší prostor iniciativě ze strany lidí, kteří je využívají“, uvedl místostarosta Petr Jedlička.

Během přípravy projektu nesoucího název „Vnitrobloky pro život“ bylo po konzultaci s odborníky vybráno 30 vnitrobloků nacházejících se ve 3., 4. a 5. obvodě (okolí ulic Francouzská a Gen. Sochora). Obyvatelům přilehlých domů bude formou letáčků do schránek podána informace o možnosti a způsobu zapojení se do projektu, spolu s kontaktními údaji, na které se v případě zájmu mohou obrátit. Následně bude ze všech došlých reakcí vybrána jedna lokalita, ve které se zájem ukáže největší. Konkrétní návrh na úpravu tohoto prostranství vznikne na základě společného pracovního workshopu s místními obyvateli. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR, na realizaci úprav prostranství je vyhrazeno 120 000 Kč.

 
Veřejné prostory očima žáků
Projekty - Běžící

17.12.2012

Porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx zve na výstavu tematicky zaměřenou na vzhled porubských prostranství, která v současné době probíhá v galerii porubského zámku. Na výstavě je možné zhlédnout příklady netradičních řešení veřejných prostranství z jiných koutů republiky i zahraničí. K vidění jsou také výstupy projektu Nejlepší učitel je dobrý příklad, v rámci něhož žáci porubských škol ve spolupráci s odborníky vytvářeli návrhy na zvelebení veřejných prostranství na území městského obvodu Poruba.

Výstavu lze zhlédnout do 14. ledna 2013, a to vždy od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hodin.

obr._17_12_2012

 
Porubu zbarvily květiny vysazené dobrovolníky
Projekty - Běžící

7.11.2012

Veřejné sázení květin uspořádala včera v podvečer v rámci projektu "Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba" porubská radnice spolu s nevládní ekologickou organizací Český svaz ochránců přírody Onyx. Cílem akce bylo vzbudit zájem obyvatel Poruby o zeleň na veřejných místech v obvodu a poukázat, že květinové výsadby je možné využít i v místech, kde bychom je nečekali. Návrhy na konkrétní místa vzešly nejen od odborníků, prostor dostaly i nápady obyvatel.

Těch se na veřejném sázení sešlo zhruba dvacet. Odborníci a zástupci radnice se s příchozími radili, kde by se barevné květy nejvíce vyjímaly. Nakonec po společné domluvě zvolili ulici Porubskou v blízkosti autobusové zastávky, prostor u hlavní pošty a veřejná prostranství na Čkalovově ulici. Sadily se hlavně chryzantémy a macešky, ale také cibuloviny, které rozjasní ulice teprve s příchodem jara. Celkem bylo ve městě vysazeno cca 200 rostlin.

 

 
Sázení květin v ulicích Poruby
Projekty - Běžící

29.10.2012

Městský obvod Poruba a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx zve občany na sázení květin v porubských ulicích, které se uskuteční v úterý 6. listopadu 2012. Sraz zájemců o netradiční sázení je v 17:00 hodin před poštou na Hlavní třídě.

"Chceme probudit zájem občanů o zeleň na veřejných místech v Porubě," říká Roman Barták, předseda ZO ČSOP Onyx. "Naším cílem je oživit město netradiční formou, tzn. výsadbou květin v místech, která jsou šedá, nevyužívaná, opomíjená. Některá místa k výsadbě jsou již vybrána, další zvolíme na základě připomínek místních obyvatel."

Akce nesoucí název Veselé město je součástí projektu "Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba".

 
Obyvatelé poruby mají možnost diskutovat o rozvoji svého obvodu
Projekty - Běžící

Porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx pokračuje v sérii veřejných diskusí, jejichž pořádáním umožňuje veřejnosti rozhodovat a formulovat své představy o důležitých projektech a záměrech v porubském obvodu v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy, školství, zdravotnictví a výstavby.

 

Nyní radnice iniciuje diskusní fórum k rozvoji městského obvodu, které se bude konat 25. 10. 2012 v 17:00 hodin v předsálí Domu kultury Poklad, M. Kopeckého 675. Hlavními tématy budou aktuální připravované aktivity v oblasti péče o zeleň, privatizace bytového fondu v Porubě, oprava Svinovských mostů a omezení s tím spojená a další připravované akce v oblasti udržitelného rozvoje Městského obvodu Poruba. Na dotazy občanů jsou připraveni odpovídat místostarosta městského obvodu Petr Jedlička a paní Petra Straková, vedoucí oddělení údržby zeleně a veřejných prostranství.

„Přivítáme zájem ze strany občanů Poruby o dění v jejich okolí a také jejich účast na smysluplné diskusi o problémech či plánovaných akcích, neboť tím mohou přispět k řešení podporující udržitelný rozvoj obvodu a také ovlivnit kvalitu života jeho obyvatel.“ říká porubský místostarosta Petr Jedlička.

 
Projekt „Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba“
Projekty - Běžící

Městský obvod Poruba bude dále rozvíjet aktivity naplňující principy MA21 za pomocí finanční podpory z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce. Úspěšný projekt s názvem „Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba“ bude realizován ve spolupráci s ZO ČSOP Onyx, a to v období duben 2012 - duben 2014.

Realizace projektu by měla přispět ke zdokonalování dosažené kategorie C v rámci plnění stanovených ukazatelů pro obce v oblasti MA21. Obecným cílem projektu je podpora praktického uplatňování principů udržitelného rozvoje v porubském obvodu. Aktivity projektu směřují především k rozšíření komunikace zástupců porubské radnice s občany, zvýšení zapojování veřejnosti do rozhodování, rozvíjení spolupráce s podnikatelským a občanským sektorem na společných projektech a realizaci osvětových akcí a kampaní s tématem uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje u domácností a jednotlivců. Součástí projektu jsou také aktivity, které přispějí ke zlepšení stavu veřejných prostranství a příjemnému trávení volného času porubských obyvatel.