CZ-SK SOUTH LIFE

V září 2017 byl zahájen mezinárodní projekt na záchranu druhů a stanovišť soustavy NATURA 2000, který se bude realizovat až do roku 2024.
Partnery projektu jsou Jihočeský kraj, KŠH ČB, BROZ Bratislava, ZO ČSOP ONYX a ŠOP SR.

Obchodníci v Porubě

S příchodem jara započala příprava další společné aktivity porubské radnice a ČSOP Onyx zapadající do rámce Místní agendy 21. Tentokrát je aktivita zaměřena na podporu drobných podnikatelů, kteří jsou důležitou součástí porubského veřejného života a ekonomiky. Projekt Obchodníci v Porubě chce poukázat na důležitost maloobchodníků a nabídnout jim možnost snadné a bezplatné internetové prezentace jejich podnikání. Zájemci budou mít možnost na webových stránkách představit základní informace a zajímavosti o své prodejně či provozu, prezentovat sebe a personál a také uvést osobní vyjádření k činnosti, kterou provozuje. Může se jednat např. o to, co je k podnikání přivedlo anebo jaké mají cíle do budoucna. Součástí internetové prezentace bude také mapka Poruby s piktogramy znázorňující jednotlivé kategorie podnikání. Tato mapka návštěvníkovi představí, kde se nacházejí jednotlivé prodejny a provozovny jaké je jejich zaměření.

V průběhu dubna budou jednotlivé provozovny osobně osloveny s nabídkou zapojení se do projektu. V případě, že podnikáte v Porubě a rádi byste svou kamennou provozovny představil na připravovaném internetovém portále, kontaktuje nás na adrese: csoponyx@email.cz.

Vnitrobloky pro život

V průběhu března započne porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx s přípravou další zajímavé aktivity v rámci Místní agendy 21, která bude tentokrát zaměřena na problematiku úpravy vnitrobloků. Vnitrobloky hrají v Porubě nezastupitelnou roli, především slouží obyvatelům okolních domů k trávení volného času a jako místo setkávání, a proto příjemný vzhled těchto prostranství a jejich vhodné vybavení může velmi přispět ke zlepšení kvality prostředí, ve kterém žijí. „Výjimečnost tohoto projektu spočívá v tom, že samotní občané budou mít příležitost navrhnout úpravy svých vnitrobloků. Tedy na rozdíl od standartního postupu při úpravách těchto prostranství chceme dát co největší prostor iniciativě ze strany lidí, kteří je využívají“, uvedl místostarosta Petr Jedlička.

Během přípravy projektu nesoucího název „Vnitrobloky pro život“ bylo po konzultaci s odborníky vybráno 30 vnitrobloků nacházejících se ve 3., 4. a 5. obvodě (okolí ulic Francouzská a Gen. Sochora). Obyvatelům přilehlých domů bude formou letáčků do schránek podána informace o možnosti a způsobu zapojení se do projektu, spolu s kontaktními údaji, na které se v případě zájmu mohou obrátit. Následně bude ze všech došlých reakcí vybrána jedna lokalita, ve které se zájem ukáže největší. Konkrétní návrh na úpravu tohoto prostranství vznikne na základě společného pracovního workshopu s místními obyvateli. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR, na realizaci úprav prostranství je vyhrazeno 120 000 Kč.

Veřejné prostory očima žáků

Porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx zve na výstavu tematicky zaměřenou na vzhled porubských prostranství, která v současné době probíhá v galerii porubského zámku. Na výstavě je možné zhlédnout příklady netradičních řešení veřejných prostranství z jiných koutů republiky i zahraničí. K vidění jsou také výstupy projektu Nejlepší učitel je dobrý příklad, v rámci něhož žáci porubských škol ve spolupráci s odborníky vytvářeli návrhy na zvelebení veřejných prostranství na území městského obvodu Poruba.

Výstavu lze zhlédnout do 14. ledna 2013, a to vždy od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00 hodin.

Porubu zbarvily květiny vysazené dobrovolníky

Veřejné sázení květin uspořádala včera v podvečer v rámci projektu "Rozvoj MA21 v městském obvodu Poruba" porubská radnice spolu s nevládní ekologickou organizací Český svaz ochránců přírody Onyx. Cílem akce bylo vzbudit zájem obyvatel Poruby o zeleň na veřejných místech v obvodu a poukázat, že květinové výsadby je možné využít i v místech, kde bychom je nečekali. Návrhy na konkrétní místa vzešly nejen od odborníků, prostor dostaly i nápady obyvatel.

Těch se na veřejném sázení sešlo zhruba dvacet. Odborníci a zástupci radnice se s příchozími radili, kde by se barevné květy nejvíce vyjímaly. Nakonec po společné domluvě zvolili ulici Porubskou v blízkosti autobusové zastávky, prostor u hlavní pošty a veřejná prostranství na Čkalovově ulici. Sadily se hlavně chryzantémy a macešky, ale také cibuloviny, které rozjasní ulice teprve s příchodem jara. Celkem bylo ve městě vysazeno cca 200 rostlin.

Sázení květin v ulicích Poruby

Městský obvod Poruba a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx zve občany na sázení květin v porubských ulicích, které se uskuteční v úterý 6. listopadu 2012. Sraz zájemců o netradiční sázení je v 17:00 hodin před poštou na Hlavní třídě.

"Chceme probudit zájem občanů o zeleň na veřejných místech v Porubě," říká Roman Barták, předseda ZO ČSOP Onyx. "Naším cílem je oživit město netradiční formou, tzn. výsadbou květin v místech, která jsou šedá, nevyužívaná, opomíjená. Některá místa k výsadbě jsou již vybrána, další zvolíme na základě připomínek místních obyvatel."

Akce nesoucí název Veselé město je součástí projektu "Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba".

Obyvatelé poruby mají možnost diskutovat o rozvoji svého obvodu

Porubská radnice ve spolupráci s ČSOP Onyx pokračuje v sérii veřejných diskusí, jejichž pořádáním umožňuje veřejnosti rozhodovat a formulovat své představy o důležitých projektech a záměrech v porubském obvodu v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy, školství, zdravotnictví a výstavby.

Nyní radnice iniciuje diskusní fórum k rozvoji městského obvodu, které se bude konat 25. 10. 2012 v 17:00 hodin v předsálí Domu kultury Poklad, M. Kopeckého 675. Hlavními tématy budou aktuální připravované aktivity v oblasti péče o zeleň, privatizace bytového fondu v Porubě, oprava Svinovských mostů a omezení s tím spojená a další připravované akce v oblasti udržitelného rozvoje Městského obvodu Poruba. Na dotazy občanů jsou připraveni odpovídat místostarosta městského obvodu Petr Jedlička a paní Petra Straková, vedoucí oddělení údržby zeleně a veřejných prostranství.

„Přivítáme zájem ze strany občanů Poruby o dění v jejich okolí a také jejich účast na smysluplné diskusi o problémech či plánovaných akcích, neboť tím mohou přispět k řešení podporující udržitelný rozvoj obvodu a také ovlivnit kvalitu života jeho obyvatel.“ říká porubský místostarosta Petr Jedlička.

Projekt „Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba“

Městský obvod Poruba bude dále rozvíjet aktivity naplňující principy MA21 za pomocí finanční podpory z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce. Úspěšný projekt s názvem „Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba“ bude realizován ve spolupráci s ZO ČSOP Onyx, a to v období duben 2012 - duben 2014.

Realizace projektu by měla přispět ke zdokonalování dosažené kategorie C v rámci plnění stanovených ukazatelů pro obce v oblasti MA21. Obecným cílem projektu je podpora praktického uplatňování principů udržitelného rozvoje v porubském obvodu. Aktivity projektu směřují především k rozšíření komunikace zástupců porubské radnice s občany, zvýšení zapojování veřejnosti do rozhodování, rozvíjení spolupráce s podnikatelským a občanským sektorem na společných projektech a realizaci osvětových akcí a kampaní s tématem uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje u domácností a jednotlivců. Součástí projektu jsou také aktivity, které přispějí ke zlepšení stavu veřejných prostranství a příjemnému trávení volného času porubských obyvatel.