Bezpečnostní ořezy na Sokolím hnízdě

10. 12. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE

Zdravotně bezpečnostní ořezy probíhají na EVL Sokolí hnízdo na Novohradsku. Vše s ohledem na náš prioritní druh - páchník hnědý, který se zde vyskytuje. Jednotlivé stromy, kde se páchník vyskytuje, jsou číselně označeny.

Evropsky významná lokalita Sokolí hnízdo a bažantnice byla zřízena nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb. Leží v nadmořské výšce 475-535 m n. m. na katastrálním území obcí Nové Hrady, Štiptoň a Údolí u Nových Hradů. Rozkládá se na okraji třeboňského bioregionu, z hlediska fytogeografického členění na pomezí fytogeografického okresu Třeboňská pánev a Šumavsko – novohradské podhůří. Důvodem evropské ochrany je lokalita výskytu vzácného brouka jménem páchník hnědý (Osmoderma eremita).

Lokalita se sestává ze dvou částí vzdálených od sebe cca 0,5 km. Menší část Sokolí hnízdo se rozkládá jižně od centra Nových Hradů, větší část Bažantnice severně od centra Nových Hradů.