Publicita a propagace projektu

08. 01. 2021 LIFE SouthMoravia

Logo projektu LIFE SouthMoravia asi není třeba příliš vysvětlovat...
Věříme, že stepní lokality se suchými trávníky, které tvoří většinu projektového území, budou po plánovaných zásazích (ve spolupráci s našimi pasoucími se pomocníky) opravdu nést stopy odborné péče a že to tak bude ku prospěchu přírodě i lidem.
A s tímto logem máme i další věci pro propagaci projektu - funkční trička, textilní tašky, propisky, leták, fairtrade čokolády s hlaváčkem jarním... a nové se chystají.