2. setkání řídící komise proběhlo online

14. 01. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

Vzhledem k situaci s pandemií coronaviru se 2. setkání řídící komise mezinárodního projektu LIFE Subpannonic konalo pouze v online podobě.

Přehled dosavadních výsledků projektu je ke shlédnutí v této prezentaci.

Doufáme, že při 3. setkání se již uvidíme osobně a v plném zdraví!