Networking - návštěva ve Slovenském Krase

13. 01. 2020 LIFE SouthMoravia

Ve dnech 8.-11.1.2020 proběhlo setkání se slovenskými kolegy z BROZ z projektu LIFE SUB-PANNONIC – LIFE17 NAT/SK/000589 a zaměstnanci slovenské Štátnej ochrany prírody SR v Brzotíně.

Předmětem byl networking, výměna zkušeností a prohlídka slovenských lokalit ve Slovenskom Krase a na východním Slovensku, kde již probíhá management. 

Prošli jsme území na Silickej planine – EVL Fabiánka, v PR Zemné hradisko, na Zádielskej a Jasovskej planine – EVL Horný vrch, a na Plešivskej planine. Bylo sice nevlídno a mlha, ale stopy práce našich kolegů a vyčištěné a obnovené travinobylinné biotopy byly i tak nepřehlédnutelné.