Monitorovací návštěva v Jižních Čechách

03. 05. 2021 CZ-SK SOUTH LIFE

Na jaře vždy probíhají monitorovací návštěvy našich LIFE projektů.

Zahájili jsme je kontrolou jihočeských lokalit a provedených managementových prací v rámci projektu CZ-SK SouthLIFE. Jedná se o tyto aktivity skupiny C:

  • C1 Zlepšení péče o hořeček mnohotvarý český: výřez keřů, kosení, vertikutace, omezení splachů z polí na lokalitách v České republice
  • C2 Zlepšení péče o páchníka hnědého: ošetřování starých stromů včetně hlavových vrb, odstraňování nežádoucích okolních dřevin, výsadba stromů, tvorba broukovišť
  • C3 Zlepšení péče o rašelinné lesy: odstranění náletových a nepůvodních dřevin, kosení, úprava vodního režimu
  • C4 Zlepšení péče o aktivní vrchoviště: odstranění náletových dřevin, kosení
  • C5 Zlepšení péče o lužní lesy: výsadba stanovištně původních druhů dřevin, likvidace invazních druhů rostlin
  • C6 Zlepšení péče travinných stanovišť: odstraňování keřů a stromů, kosení, likvidace invazních druhů rostlin
  • C7 Obnova travinných stanovišť znovuzavedením pastvy: obnova pastvy včetně nákupu tradičních plemen zvířat a vybudování infrastruktury pro pastvu
  • C8 Obnova vodního režimu slanisek: likvidace melioračních kanálů, odstraňování půdního pokryvu