Nový program LIFE na roky 2021 - 2027

06. 05. 2021

Je to oficiální: EU investuje 5,4 miliardy eur do nových projektů LIFE.

Evropský parlament oficiálně schválil dohodu s členskými státy EU o novém programu LIFE, který bude probíhat v letech 2021-2027.

V rámci dohody se finanční prostředky programu LIFE zvýší na 5,4 miliardy eur. EUR, což je o 60 % více než v předchozím období. Na projekty v oblasti životního prostředí půjde 3,5 miliardy eur a zbývajících 1,9 miliardy eur bude přiděleno na projekty týkající se opatření v oblasti klimatu.

Program LIFE se rozšiřuje o čtyři nové podprogramy: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a přechod na čistou energii. 

Více informací o těchto nových podprogramech naleznete zde:
https://cinea.ec.europa.eu/news/future-bright-future-life-2021-03-31_en