Monitoring orchidejí na Báni

12. 05. 2021 LIFE SouthMoravia
Na území přírodní památky Žehuňsko-Báň právě probíhá monitoring orchidejí - počítá se velikost jejich populace, kolik je kvetoucích a kolik nekvetoucích. Také se zde vytyčují trvalé monitorovací plochy. Tato lokalita patří do EVL Žehuňsko, které je naší projektovou lokalitou ve středních Čechách.
 
Tyto práce provádějí naši kolegové z Botanického ústavu AV ČR s pomocí studentů z programu Otevřená Věda.
 
Vstavač nachový (Orchis purpurea) je hajní druh, který vyhledává prosvětlené porosty se sušší bazickou půdou. Vyskytuje se na území Moravy i Čech. Negativně reaguje na znečištění z agrochemikálií, proto je dnes vytlačen do rezervací a přírodních památek. Voní po kumarinu, který je typickou vůní usušeného sena. Název vstavač odkazuje skutečně na afrodiziakální účinky, které poskytují sušené podzemní hlízy. Patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny.