Suché trávníky - článek ve Veronice

28. 03. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

První letošní číslo časopisu Veronica je věnováno projektům z programu LIFE, kterým Evropská unie financuje aktivity zaměřené na životní prostředí, především na ochranu přírody a krajiny.

Prostor zde dostal i náš projekt LIFE Subpannonic, článek Vám přinášíme k přečtení níže.