Umístění dalších monitorovacích klecí

26. 07. 2021 LIFE SouthMoravia

Další monitorovací klece pro porovnání neovlivněné přírody specialisty z Botanického ústavu AV ČR byly na projektových lokalitách umístěny pomocí dobrovolníků z organizace Kaprálův mlýn. Není to úplně snadné, tak jsme rádi, že k tomu stále přistupují s humorem :).

Pro vyhodnocení dopadu managementových zásahů, především pastvy nebo kosení, jsou na každé lokalitě umístěny také kontrolní plochy chráněné klecemi. Na těchto kontrolních plochách vyhodnotíme druhovou rozmanitost a složení, stejně jako na plochách se zásahy do hospodaření. Dopad projektu bude spočívat v rozdílu ve vegetaci a abiotických podmínkách mezi těmito dvěma typy ploch.