Obnovení pastvy ovcí a koz na Špidlákách

27. 08. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

V EVL Špidláky právě vrcholí pastva smíšeného stáda ovcí a koz. Pastva zde v minulosti neprobíhala pravidelně. V letošním roce se ji tady díky našemu projektu podařilo obnovitPastevec p. Matuška a jeho kolegové ohradník natáhli i do křovin a míst, kde je vyšší vegetace. Tím by se měla zredukovat problematická místa.

Území tvoří tři izolované kopce uprostřed intenzivně obhospodařované krajiny. Jde o jednu ze tří lokalit pelyňku Pančićova v ČR. Dále zde najdeme populaci katránu tatarského, koniklece velkokvětého a hadince nachového - evropsky významných druhů. Prostřední Špidlák je spolu s nedalekým Bílým kopcem jedinou lokalitou v ČR, kde byl v relativně nedávné době s jistotou prokázán evropsky významný a kriticky ohrožený druh chrobák jednorohý.