Propagace naší práce v Českém Banátu

23. 08. 2021 LIFE SouthMoravia

Vracíme se z Rumunska, z Banátu, z prostředí českých vesnic. Neobdivovali jsme jen krásnou přírodu a ryzí lidi, ale taky propagovali naše projekty LIFE a domlouvali spolupráci na další programové období.

Nachází se zde nádherná EVL Železná vrata (Portile de Fier), která chrání 56 druhů zvířat a rostlin a 29 typů přírodních stanovišť. Klimatické, pedologické, petrografické, geomorfologické podmínky, vliv Dunaje na ně, ale i sociální kontext vytvořily jedinečná místa, která po staletí zachovala unikátní charakteristiku konkrétních stanovišť. Jako závoj nošený po staletí, ale stále svěží, pokrývá les 80 % horských masivů Almăjului a Locvei, takže svahy, kterými si Dunaj razí cestu, jsou holé a působí dojmem nevlídných, možná až nepřátelských míst. Ale je to jen zdání! Tyto téměř kolmé stěny, většinou vápencové, jsou osídleny mnoha vzácnými endemickými druhy, travinami, keři a voňavými květinami, které jako by nesly tajemství stvoření světa.