Sociologický průzkum v Blatné a na Vrbenských rybnících

14. 09. 2021 CZ-SK SOUTH LIFE

Cílem výzkumu je zjistit, jaké hodnoty si lidé spojují se starými stromy, co pro ně staré stromy znamenají, a to obecně i v souvislosti s danou lokalitou. Protože projektová opatření prodlužují životnost starých stromů, podporují i ekosystémové služby, které stromy poskytují. Výzkum probíhal v zámeckém parku v Blatné a na hrázích Vrbenských rybníků u Českých Budějovic. Odborným pracovníkům šlo o to, ověřit v rámci terénního výzkumu následující hypotézy:

1.Dané lokality mají význam pro rekreaci respondentů a to i díky přítomnosti starých stromů
2. Respondenti vnímají různé hodnoty (služby) které staré stromy poskytují a přikládají jim různou důležitost; zaměříme se zejména na souvislosti s klimatem, s estetikou a spiritualitou a se sounáležitostí s daným místem.