Workshop pro učitele v Břeclavi

02. 11. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

V pondělí 1. listopadu 2021 jsme na Gymnáziu Břeclav představili náš běžící projekt LIFE Subpannonic. Také jsme prezentovali novou fotografickou publikaci ke všem sedmi projektovým lokalitám, která se již chystá v tiskárně a seznámili jsme účastníky se speciálním číslem časopisu Veronica, který je věnovaný právě LIFE projektům.

Přednáška se učitelům i studentům moc líbila a na jaro jsme se již domluvili na pokračování, včetně praktické exkurze na některé z projektových lokalit.

Zároveň proběhl praktický workshop pro učitele, kde jim byla poskytnuta metodická podpora a informační materiály tak, aby mohli v budoucnu vést exkurze na evropsky významné lokality pro své studenty sami. Podklady i podporu jim budeme samozřejmě dodávat i nadále.