Na Floriánku už také pomáhají ovečky

23. 11. 2021 LIFE SouthMoravia

Na malé lokalitě Floriánek v EVL Moravský kras již také také paseme!

Je to již pátá lokalita zapojená do projektu LIFE SouthMoravia, kde ovce nebo kozy pomáhají k návratu cenných biotopů. Dále se jedná o Děvín, Stránskou skálu, Pouzdřanskou step, Miroslavské kopce a Floriánek u Jedovnice. Na poslední projektové moravské lokalitě Stolová hora se začne pást až od příštího roku.

Obnova tradiční pastvy je ideální způsob, jak vrátit území původní krajinný ráz. Je to základní péče o stepní teplomilné trávníky, které se zde nacházejí. V místech, kde se ovce pasou, vznikají specifické podmínky pro kvetení chráněných druhů. Bez pastvy by se rozrůstala stařina a změnil se charakter půdy. Pasením se naruší travní drn, čímž se vytvoří malé plošky, kde se ostatní druhy mají možnost uchytit. Další úroveň je ochrana hmyzu. Řada druhů je vázána na konkrétní druhy rostlin, jejich housenky se živí pouze jedním druhem rostliny. Jestliže dojde k úbytku zájmových druhů rostlin, dojde i k poklesu zájmových druhů hmyzu.

O stádo oveček se zde vzorně stará pastevkyně Petra.