V Nerestském lomu se pasou kozy

06. 12. 2021 CZ-SK SOUTH LIFE

Součástí projektu CZ-SK SouthLIFE jsou i slovenské lokality, kde se jako úspěšné ochranářské opatření velmi osvědčila pastva.

Máme proto radost, že kosení v EVL Nerestský lom se letos podařilo doplnit rovněž pastvou koz. Managementová opatření tohoto typu v současné krajině chybí a bývá mnohdy obtížné ho v chráněných územích realizovat.

Chráněné území zahrnující Nerestský lom bylo zřízeno v roce 1985, poté bylo v roce 1992 zrušeno a znovu bylo zřízeno v roce 1995. Přírodní památka Nerestský lom zahrnuje hlavní velký lom, malé starší lomy u jeho okraje a nejbližší okolí. Nachází se ve slapském bioregionu, ve fytogeografickém podokrese Březnické Podbrdsko, v nadmořské výšce cca 460 - 484 m n. m. Plocha přírodní památky Nerestský lom je pro výskyt vápnomilné vegetace současně evropsky významnou lokalitou.

Zdejší krystalický vápenec pochází z čočky vápence usazené v moři starších prvohor. Koncem 19. století se zdejší vápenec těžil ve dvou menších lomech, ve 20. století byl pak založen velký lom. Těžba definitivně ustala v 70. letech 20. století. Od té doby je území ponecháno samovolnému vývoji.