Řídící komise - zpráva za rok 2021

04. 01. 2022 LIFE SouthMoravia

Zpráva o průběhu prací v projektu LIFE SouthMoravia v roce 2021 byla členům Řídící komise rozeslána elektronicky a další dotazy a detaily se řešily online formou.

V loňském roce se nám podařilo dosáhnout pastvy na více než 50% plánované plochy, obnova travních i lesních habitatů probíhá již na 40% projektových území a odstranění invazních rostlin provádíme na 4x větší ploše než jsme původně předpokládali.

Celá zpráva za rok 2021 ke stažení či pročtení zde.