Zimní práce na Špidlákách

21. 01. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Evropsky významnou lokalitu Špidláky tvoří tři samostatné kopce mezi obcemi Čejč a  Čejkovice, které ční uprostřed lánů polí. Díky prudkým svahům zde naštěstí neprobíhaly snahy o  přeměnu na  ornou půdu nebo o  terasování. Lokalita se v  minulosti pouze sekala na  seno anebo pásla, v  čemž díky projektu LIFE Subpanonic pokračujeme.  Některé  plochy  však  stačily  i  tak značně zarůst křovinami a  je nutné jim navrátit původní funkční  ráz.

Tento týden jsme tam začali čistit bezy a další suché stromy. Cílem je vrátit původní luční a travní společenstva do dalších míst v rámci projektu.