Zmrzlá příroda i dobrovolníci na Stránské

14. 01. 2022 LIFE SouthMoravia

EVL Stránská skála leží na vápencové skále. Jedná se o izolovaný výchoz jurských vápenců, který je v okolní poměrně rovinaté krajině nepřehlédnutelným prvkem. Na prudkých svazích a skalních výchozech se vytvořila specifická vegetace subpanonských stepních trávníků, širokolistých suchých trávníků, rostlin žijících ve štěrbinách vápnitých skal a drolin, pěchavových trávníků a skalní flóry s kostřavou sivou.

Nyní tam dobrovolníci a kolegové z Kaprálova mlýna odstraňují nežádoucí dřeviny s cílem navrátit původní bezlesý charakter. Hospodaření bude na jaře opět doplněno pastvou a mozaikovým kosením.