Proměna EVL Pastviny u Přešťovic

07. 01. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Na fotografiích kolegů z Krajské školní hospodářství České Budějovice lze krásně sledovat, jak náš projekt CZ-SK South LIFE prospívá evropsky významným lokalitám, zahrnutým do projektu. Snímky pochází z Pastviny u Přešťovic.

Původně zde nejspíš byla dvě nebo tři malá políčka oddělená mezemi, které jsou dodnes mírně vyvýšeny. Po opuštění polí svah po desetiletí sloužil jako pastvina. Do západní části svahu byly zahloubeny dva malé vápencové lomy. Lomy po opuštění zarostly náletem dřevin a pastva byla ukončena po 2. světové válce. V současné době je lokalita z floristického hlediska neobyčejně cenná, neboť bohaté vápencové podloží v mozaice s méně úživným substrátem dalo vzniknout druhově pestrému společenstvu výslunné stráně s mnoha vzácnými a ohroženými druhy rostlin.