Příprava e-publikací

28. 02. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Nádherné akvarelové ilustrace na vás budou čekat již brzy v chystaných e-publikacích ke všem lokalitám projektu LIFE_Subpannonic.

V celkem 7 dokumentech najdete vždy popis pro každou evropsky významnou lokalitu, zařazenou do projektu (Špidláky, Bílý kopec u Čejče, Přední kout, Kamenný vrch u Kurdějova, Přední kopaniny, Hochberk, Ječmeniště). A dále také popisy druhů rostlin i živočichů, vzácných, běžných i těch nežádoucích, invazních, které se na daném místě nacházejí.

A nebude to jen popis ledajaký, suchý či odborný. Každá lokalita, rostlina i živočich bude svůj příběh vyprávět poutavou formou v 1. osobě.

Věříme, že vás jejich povídání zaujme.

Na úvodním obrázku je kobylka sága, níže koniklec luční a bramborníček černohlavý.