Jarní práce na Kameňáku

05. 03. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Rozsáhlé území evropsky významné lokality Kamenný vrch u Kurdějova leží severně od města Hustopeče, na svahu kopce Kamenný vrch, kde se snoubí malebné ovocné sady, drobná políčka, pastviny, malé zemní lomy, akátiny, suché trávníky a křoviny. Jedná se o jednu z nejhodnotnějších lokalit teplomilné vegetace na jižní Moravě.

V minulosti nebyla na většině plochy prováděna vhodná údržba a území zarůstalo náletovými dřevinami a invazivním, nepůvodním akátem. Ke změně došlo až v posledních letech, kdy se začalo s pravidelnou péčí o luční biotopy (pastva ovcemi i kozami, sečení). Díky projektu LIFE Subpannonic, který probíhá na vybraných částech lokality, provádíme nyní redukci náletových křovin, hlohů, trnek, svíd a šípků. Fotka z pracovního nasazení tohoto týdne níže: