Studenti pomáhají na Pouzdřanech

16. 03. 2022 LIFE SouthMoravia
Stepní část evropsky významné lokaliuty Pouzdřanská step-Kolby lokality leží severovýchodně od obce Pouzdřany na převážně slunných jižních svazích a vrcholové plošině Pouzdřanského kopce (dříve Hutberg – Klobouk). Lesní část Kolby je nad samotnou stepí. Území je reprezentativní ukázkou stepních a lesostepních lokalit a jednou z biologicky nejcennějších ploch nejen na jižní Moravě, ale i v celé České republice. Na jižním svahu se nacházejí společenstva panonských sprašových trávníků, která se zachovala díky mnoha staletím pastvy a kosení. Vytvořené terasy svědčí o tom, že v minulosti byla nelesní část území využívána především jako vinice a sady. Náhorní plošinka byla ještě před několika desítkami let využívána jako pole.

A nyní se sem nahrnula spousta mladých lidí, v rukou hrábě, pilky...
Co je to? To nám pomáhají studenti Střední zahradnické školy Rajhrad dávat do “pucu” lokality v projektu LIFE SouthMoravia.Před prací jsme jim dodali vysvětlení co, proč a jak se tady dělá, po práci jsme doplnili povídání o význačných druzích a komentovanou procházku po lokalitě. Děkujeme a těšíme se na příště!