Prořezávky na Hluboké

21. 03. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Nedaleko Hluboké nad Vltavou jsou tři evropsky významné lokality s výskytem páchníka zařazené do projektu CZ-SK SouthLIFE: Hlubocké hráze, Hlubocké obory a Vrbenské rybníky.

Během letošní zimy jsme zde ošetřovali koruny stromů, které vytipovali odborníci jako místo s potencionálním či prokázaným výskytem páchníka hnědého (Osmoderma eremita) na jehož záchranu se projekt zaměřuje. Byl proveden bezpečnostně - zdravotní ořez vybraných očíslovaných listnatých dřevin s prioritním cílem zlepšení zdravotního stavu stromů, stability korun a zvýšení bezpečnosti v jejich okolí. Plánujeme zde také výsadbu vhodných druhů dřevin, a to především druhů dub letní a lípa srdčitá, ale doplňkově i ostatní listnaté dřeviny.

Tento projekt a opatření jsme představili studentům Střední odborné školy elektrotechnické, Centrum odborné přípravy Hluboká, kteří si nyní lépe uvědomí, v jak entomologicky zajímavém území studují a jaký účel práce v okolí jejich školy mají.