Na Špidlákách už to kvete

11. 04. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Chystáme lokalitu Špidláky na jaro a kolem už to krásně kvete. Na úvodní fotce je hlaváček jarní, jehož nitkovité jasně zelené listy připomínají kopr. Rostlina je jedovatá, obsahuje kardiostimulační sloučeniny. Kosatec nízký (dole na fotografii jeho modrá i vzácnější žlutá varieta) je nízká, vytrvalá květina kvetoucí v jarních měsících. Je jedním z více než deseti druhů rodu kosatec vyskytujících se v české krajině, nejčastěji s modrofialovými květy. Přestože je zde původním druhem, je považován za silně ohrožený díky zarůstání biotopů vzrůstnými travinami či náletovými dřevinami, případně přímou destrukcí stanovišť, například těžbou nebo terasováním, občas i nepovoleným sběrem kvetoucích rostlin. Každá rostlina má jediný, příjemně vonící květ. Kromě těchto botanických forem se v zahradách pěstuje i řada kultivarů tohoto druhu, je to oblíbená skalnička.