Setkání partnerů projektu a networking ve Vlašimi

26. 04. 2022 LIFE SouthMoravia

V minulém týdnu proběhlo ve Vlašimi pravidelné čtvrtletní setkání partnerů projektu LIFE SouthMoravia. Probrali jsme plány na další období, zhodnotili období uplynulé. Máme za sebou přípravu Midterm reportu a připravujeme se na každoroční kontrolu ze strany EU.

Zároveň jsme se potkali s kolegy z dalších LIFE projektů - LIFEorchids  a LIFE ENPLC, kde je partnerem Český svaz ochránců přírody. Vzájemně jsme se inspirovali, vyměnili si zkušenosti, dohodli se na další spolupráci. Odpoledne jsme si prohlédli blízkou lokalitu NPP Hadce u Želivky, kde právě kvetl penízek horský i mochna Crantzova a den zakončili v Návštěvnickém středisku Vodní dům.

Přes jaro a léto nás čeká spousta práce v terénu, takže další setkání plánujeme až na podzim.