Voda ztracená a vrácená - seminář LIFE for MIRES

04. 05. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

V rámci dvoudenního semináře „Voda ztracená a vrácená – revitalizace mokřadů, pramenišť a toků ve volné krajině“ na Kvildě se náš tým účastnil tematicky zaměřených přednášek a exkurze do lokalit obnovených v rámci projektu LIFE for MIRES.

Přednášky byly zaměřeny na revitalizace odvodněných mokřadů a rašelinišť, obnovu těžených rašelinišť, obnovu pramenišť a drobných toků a revitalizace vodního režimu v lesích. Vyslechli jsme praktické poznatky a zkušenosti přednášejících téměř z celé České republiky, ale také i německé strany Krušných hor.

V rámci exkurze jsme navštívili mimo jiné i lokality U Tremlů, Černohorský močál, Rybárny I, Pod Skelnou a Gerlova Huť.