Exkurze a dobrovolničení pro studenty z Břeclavi

03. 05. 2022 LIFE SouthMoravia

Velmi mile nás překvapila spolupráce s Gymnáziem v Břeclavi, kdy za námi na Děvín v pondělí 2.5. přijel plný autobus studentů. Přes 50 párů rukou ochotných pomáhat, to už se pozná!

Studentům jsme představili celý projekt LIFE, vysvětlili, co díky němu děláme, co jsou to invazivní rostliny, jak škodí a jak je možné s nimi bojovat. 

Za dopoledne jsme "vypleli" velké území od borytu i pelyňku, odpoledne jsme prošli rozkvetlou lokalitu s vyprávěním o význačných druzích, které se zde nacházejí. Závěrečný výstup na Děvičky s pohledem na Novomlýnské nádrže (z naší strany doplněný vyprávěním o jeho "ekologickém" pozadí) byl příjemnou tečkou v krásném dni.

Už nyní se školou plánujeme další pokračování na EVL Pouzdřanská step-Kolby.