Metody likvidace nežádoucích druhů rostlin

06. 05. 2022 LIFE SouthMoravia

Vytvoříli jsme příručku pro likvidaci nežádoucích druhů rostlin, které nás trápí na projektových lokalitách. Jsou zde zohledněny všechny možnosti jejich likvidace i s podrobným návodem. Tato příručka je v podobě elektronické publikace, která je volně ke stažení a má spíše technický, více odborný charakter. Předpokládáme, že bude užitečná zejména pro správce lokalit. 

Ve zkrácené a laikům srozumitelné podobě jsou vytištěny letáky  určené široké veřejnosti, zejména drobným vlastníkům dotčených pozemků a obcím. Mají praktickou podobu laminované skládánky, budeme je rozdávat na setkáních. Pokud upřednostňujete elektronickou podobu, naleznete ji na tomto odkaze