Konference LIFE Bridging the Gap

03. 06. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Závěrečná konference projektu Life Bridging the Gap’ přivítala více než 100 účastníků z 12 různých zemí Evropy. Odborníci, projektoví manažeři, koordinátoři, zástupci orgánů ochrany přírody a samosprávy se setkali na třídenní konferenci (31. 05. - 02. 06. 2022) ve městě Linköping ve Švédsku, aby sdíleli know-how a diskutovali o nejlepších možnostech realizace managementových opatření různých typů stanovišť a ochrany ohrožených druhů.

Konference zahrnovala prezentace koordinátorů projektu Life Bridging the Gap. Prezentovány byly výstupy a dosažené výsledky projektu, praktické rady a zkušenosti. Ve Švédsku byl teké reprezentován náš projekt CZ-SK SOUTH LIFE jak prezentací projektu a následující diskusí během konference, tak během všech tzv. „síťování“ v průběhu celé konference.

Terénní exkurze mířila do přírodních rezervací Åtvidsnäs a Tinnerö, Na konferenci bylo navázáno mnoho kontaktů a spolupráce s nimi bude následně rozvíjena. Předali jsme best practice v péči o biotop hořečku mnohotvarého českého a páchníka hnědého.

Po konferenci se navíc konal ještě networking s projektem Life RestoRED, se švédskou agenturou pro ochranu životního prostředí a s projektem Jedna Příroda. Navštívili jsme rovněž lokality Kråkeryd a Hagebyhöga zahrnuté do projektu Life RestoRED.