Další monitorovací návštěva na Moravě i v Čechách

06. 06. 2022 LIFE SouthMoravia

Koncem května proběhla pravidelná monitorovací návštěva na lokalitách projektu LIFE SouthMoravia. Počasí nám celkem přálo, na lokalitách byl krásně vidět postup prací, lidská i zvířecí pracovní četa byla právě v akci. Věříme, že komise bude s vynaložením prostředků v rámci #LIFEprogramme spokojena.

Našemu monitorovacímu expertu z organizace NEEMO jsme předvedli lokality Miroslavské kopce, Floriánek (EVL Moravský kras), kde zároveň proběhlo odečítání hodnot z klimatických čidel umístěných v kontrolních klecích. Navštívili jsme partnery projektu Kaprálův mlýn v jejich středisku v Ochoze u Brna a další den strávili na středočeské projektové lokalitě Žehuňsko.

Na fotografii níž je vidět mix ovcí a koz, který se stará o spásání stepních trávníků v EVL Miroslavské kopce:

Kroužkování je dříve běžný způsob hospodaření v lese, zde ukázka z EVL Žehuňsko. Při něm se z listnatého stromu odstraní kůra a lýko v kroužku o výšce asi dvaceti centimetrů. Strom tak postupně odumírá, čímž se sníží zastínění, ale kmen zůstává stát. Díky tomu ho mohou ke svému vývoji využít chránění brouci jako je roháč, nosorožík nebo tesaříci.