Spolupráce s obcí Mažice na Borkovických blatech

30. 08. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Chceme se s Vámi podělit o navázání nové spolupráce mezi naším projektem a obcí Mažice, která letos získala ocenění „Oranžové stuha“ mimo jiné za vybudování Mažické naučné stezky na území obce a Borkovických blat, které jsou jednou z našich projektových lokalit.

Děkujeme panu starostovi Janu Kubíčkovi za vstřícné přijetí a těšíme se na další spolupráci na blatech. Více informací o obci na webových stránkách: www.mazice.cz/vesnice-roku-2022.