Sdílení dobré praxe v Rakousku

06. 09. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Navštívili jsme kolegy v Dolním Rakousku v okolí měst Groβ Gerungs a Maria Laach am Jauerling. Důvodem k návštěvě bylo sdílení dobré praxe v péči o lokality s hořečkem mnohotvarým českým. Proběhla výměna zkušeností s prováděným managementem a především terénní konzultace s vlastníky pozemků v chráněných lokalitách. Fragmentace krajiny je zde mnohonásobně větší než u nás a pestrost je doplněna ponecháním starých stromů a dosazením nových fungujících např. jako větrolamy a zárověň jako protierozní prvek. Typickým geologickým podkladem v této oblasti je granit.

Rakouští kolegové se zabývají nejen managementem chráněných území, ale i hospodařením v blízkém okolím. Způsob hospodaření stakeholderů na chráněných plochách je obdobné jako u nás v ČR. To znamená, že vytváří vhodné podmínky pro chráněný druh. I zde probíhá pravidelných monitoring lokalit s hořečkem, sčítání kvetoucích jedinců a sledování vlivu klimatických podmínek v ročním intervalu. To vše je podpořeno cíleným výzkumem. U nás v ČR provádí každoroční monitoring botanik RNDr. Jiří Brabec spolu se svým týmem.