Nález vzácného střevlíka panonského na Pouzdřanské stepi

12. 09. 2022 LIFE SouthMoravia
Máme radost! Při sobotní entomologické exkurzi na Pouzdřanskou step entomolog Jiří Procházka nalezl vzácnou samici střevlíka panonského (Carabus hungaricus).
K nálezu dodává: "Na Pouzdřanech jich sice žije přes 10 tisíc, i tak se jedná o kriticky ohrožený druh naší fauny, obývající v ČR dlouhostébelné trávníky na několika stepních lokalitách. Nezapomněli jsme uctít památku kolegy Pavla Pokludy otočením broukařského kamene, k čemuž byla potřeba síla tří mužů. I když se pod kamenem žádný střevlík neukrýval, odcházeli jsme spokojeni. K úplnému štěstí chyběla už jen kobylka sága, která se na Pouzdřanech rovněž vzácně vyskytuje."