Pozvánka na Den otevřených dveří

19. 09. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří projektu CZ-SK SOUTH LIFE a oslavu 30. výročí programu LIFE.

Připravili jsme si ve spolupráci se ZOO Hluboká na pátek 23.9.2022 od 9 hodin informační den pro žáky a veřejnost, kde bychom Vás rádi seznámili s naším projektem a dalšími projekty na ochranu přírody z České republiky z programu LIFE.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU. Náš projekt je realizován od 1.9.2017 do 30.6.2024. Staráme se o 25 evropsky významných lokalit v Jihočeském kraji a 30 na jižním Slovensku. Jihočeský kraj je koordinujícím příjemcem projektu, jeho partnery jsou v Čechách Krajské školní hospodářství České Budějovice a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx a na Slovensku Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.