Monitoring projektových ploch pomocí dronu

14. 09. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Naše projektové plochy monitorujeme také pomocí dronu. Je to velký pomocník, díky kterému můžeme sledovat stav vyřezaných křovin, pokosených a vypasených ploch. Ještě před tím, než začalo deštivé počasí, jsme využili slunečných zářijových dnů a nasnímali evropsky významnou lokalitu Kamenný vrch u Kurdějova. Tu najdete severně od města Hustopeče, na svahu kopce Kamenný vrch, kde se snoubí malebné ovocné sady, drobná políčka, pastviny, malé zemní lomy, akátiny, suché trávníky a křoviny. Je jedním z nejhodnotnějších území teplomilné vegetace na jižní Moravě.  Aby i nadále mohla být útočištěm tolika vzácných druhů rostlin a živočichů, potřebuje pomoc - hrozí pomalé zarůstání keři a invaze akátu. S pomocí projektu LIFE zde již třetím rokem zavádíme pravidelné kosení, pastvu a také odstraňování křovin a náletových dřevin.