Paradoxy v ochraně přírody - přednáška

12. 11. 2022 LIFE SouthMoravia

Jaký je dnes rozdíl mezi láskou k přírodě, ochranou přírody a pouhou ideologií?

Jak můžeme být k přírodě stále vlídnější, aniž bychom rozdělovali a ničili společnost, jak to mají ve zvyku extrémisté?

V ochraně přírody se setkáváme s přístupy, které se na první pohled jeví jako zbytečné, bláznivé, zastaralé nebo přímo drastické. V krajině se něco ničí a zároveň nepochopitelně chrání!

Ve čtvrtek 10.11. proběhla beseda s krajinným ekologem Ing. Vilémem Jurkem. Poutavá přednáška rozšířila obzory v oblasti ochrany přírody, obeznámila se se současnými trendy a překvapovala paradoxy, které příroda nečekaně vítá.

Došlo i na úsměvné příhody, jak zbloudilý kamion vytvořil biotopické jezírko a co se může přihodit, když se kosí louka...