Kartáčování hořečku - exkurze a reportáž

17. 10. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Dne 26. 9. 2022 se na EVL Háje uskutečnila exkurze pro zájemce z řad účastníků 21.ročníku Ekofestivalu „Natur Vision“. Byl zde představen projekt CZ-SK SOUTH LIFE, evropsky významná lokalita Háje a její subendemit hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). Tento druh patří mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny. V minulosti se vyskytoval poměrně hojně, dnes pouze ve fragmentech tvořených jednotlivými lokalitami. Určitě si zaslouží naši pozornost a prostřednictvím našeho projektu i náležitou péči.

 S údržbou lokalit pomáhá motorový kartáč, který neubližuje živé vegetaci. Přejede trávu a vyhrabe z ní uschlý mech, hrabanku, jehličí a podobně. Trávu, která je poddajná, jenom jakoby učeše. Hořeček potřebuje málo živin, a my je proto z té půdy musíme sebrat.

Poměrně inovativní způsob péče o hořečkové lokality se vyplácí a hlavně se líbí i ve světě. „Tuto novinku, kterou jsme vymysleli, jsme prezentovali i na konferencích v zahraničí. Například ve Skandinávii, ve Finsku, ve Švédsku, mají také svoje druhy hořečků a moc se jim to líbilo. Jsme domluveni, že se od nás přijedou inspirovat,“ říká projektová manažerka CZ-SK South Life Eva Ježková v reportáži Českého rozhlasu.