88 invazních nepůvodních druhů v unijním seznamu

02. 08. 2022 LIFE SouthMoravia

Zavlečené agresivní druhy jsou pro EU problémem, který ohrožuje mizící biodiverzitu a přináší mj. hospodářské problémy nebo ohrožení zdraví.

Dnes se rozrůstá tzv. unijní seznam invazních nepůvodních druhů, u některých z nově přiřazených však bude odložena účinnost. Rozšíření seznamu odhlasovaly členské státy na květnovém jednání v Bruselu. K současným 66 druhům tak přibylo 5 rostlin a 17 živočichů.

V ČR se z těchto druhů vyskytují jen některé druhy rostlin a ryb, ale u řady dalších je důležité zajistit prevenci jejich dalšího šíření. Na všechny nově zařazené druhy na unijní seznam invazních nepůvodních druhů platí omezení stanovené evropským nařízením, tedy zákazy jejich držení a chovu či pěstování, dovozu a převozu na území EU, jejich uvádění na trh (obchodování s nimi) a samozřejmě i zákaz jejich vypouštění do přírody.

Podrobněji na stránkách Ministerstva životního prostředí

Představení tzv. protiinvazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny