Výřezy na Kamenném vrchu a Předních Kopaninách

04. 11. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

S podzimem práce na lokalitách pokračují, vyřezáváme menší křoviny, hlohy, svídy, ptačí zob. Zásahy probíhají v EVL Kamenný vrch u Kurdějova a Přední Kopaniny.

Jedná se o významné stepní lokality, kde se vyskytuje řada vzácných i chráněných druhů rostlin. Pravidelné vyřezávání zabraňuje tomu, aby zmíněné lokality zarůstaly křovím, nálety a trávou. Časem by se louky touto zelení zatáhly a vzácné teplomilné druhy rostlin by postupně úplně vymizely.