Vyšla slovenská verze brožury „Pasenie je spása“

06. 04. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Našim slovenským kolegům z BROZ se podařilo, co bylo již dlouho v plánu - vydání brožurky o významu pastvy v krajině - pro opylovače, květiny, hmyz, ptáky - pro biologickou rozmanitost obecně. 

"Od nepaměti je krajina kolem nás úzce spjata s pastvou. Mnozí z nás si krajinu dávné minulosti představují jako souvislý lesní porost, který jen tu a tam přerušila řeka nebo bažina, případně později malé lidské sídlo. Ale není to tak docela pravda. V dávných dobách, v dobách lovců a sběračů, před zemědělskou revolucí, se krajinou potulovala stáda zvířat - psů prériových, bizonů, divokých koní nebo oslů - čítající stovky či tisíce kusů. Tato zvířata se pásla na otevřených pláních i v lesích, když se pohybovala krajinou. Hranice mezi loukou a lesem pro ně neexistovala. Pod jejich kopyty praskaly spadlé větve stromů, odnášely kusy půdy a v jejich tlamách se ztrácela nejen tráva, ale i všechno listí stromů a keřů, na které dosáhly."

Brožura je v pdf verzi v sekci ke stažení.