Návrat k lesní pastvě na Slovensku

15. 11. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Dobře nastavená pastva může v různých biotopech dělat divy. O tom se už několik let přesvědčují naši kolegové a partneři projektu LIFE Subpannonic ze slovenského BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Zvířata porost prosvětlují a vytváří podmínky, které jsou optimální pro řadu vzácných rostlin a spousty ohrožených druhů živočichů.

Ovce i kozy navíc dokáží efektivně „požírat“ dusík. Živiny zbytečně nezůstávají jen na lučních společenstvech, ale dostávají se i do lesů. To vše má vliv na biodiverzitu. Platí, že čím méně dusíku a fosforu čili živných látek, tím je větší biologická rozmanitost. 

Travnaté lesy jsou jedním z druhově nejbohatších suchozemských ekosystémů mírného pásma. Otevřené plochy se solitérními nebo jen částečně zapojenými dřevinami vytvářejí pestrou mozaiku stanovišť v různých kombinacích - od suchých po vlhké, od světlých po stinné. Vzniká tak stanoviště vhodné pro řadu druhů se specifickými nároky na prostředí. Pro ty, kteří potřebují stromy k přežití, ale nemohou přežít v zapojených porostech, kam neproniká sluneční světlo.

V minulosti byly na Slovensku tisíce hektarů takových světlých lesů, a to i díky velkým býložravcům, kteří udržovali evropskou krajinu spíše na úrovni savany než souvislého lesa. Později zemědělci pásli v lesích dobytek. Od 16. století však byla lesní pastva v různé míře regulována a ve druhé polovině 20. století, kdy se zintenzivnila zemědělská výroba i lesní hospodářství, již nebyl důvod k udržování takového kombinovaného systému hospodaření. Stanoviště, která byla po tisíce let domovem mnoha druhů živočichů a rostlin, téměř úplně zmizela.

Nyní se snažíme obnovit takový unikátní biotop v okolí Podunajských Biskupic, které jsou proslulé tradicí lesní pastvy. Čerstvě postavené ohrady se nemohou dočkat, až do nich ovce pustí.

Proces návratu lesní pastvy může začít!