Rok konikleců - soutěž

02. 01. 2023 LIFE SouthMoravia

Rok 2023 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem konikleců. Cílem je upozornit nejen na tyto krásné ohrožené jarní květiny, ale i na nutnost a možnosti ochrany biotopů, v nichž se vyskytují, tedy především stepí a lesostepí (světlých lesů).

Koniklecové lokality máme i v našem projektu LIFE SouthMoravia. Jedná se o EVL Moravský kras, Děvín, Stolová hora, Miroslavské kopce, Pouzdřanská step - Kolby, Stránská skála.

EVL Kamenný vrch je koniklecová lokalita o kterou se staráme v rámci dalšího projektu LIFE Subpannonic a koniklece máme i na dalších projektových lokalitách - Přední Kopaniny, Špidláky.

Více informací naleznete na stránkách Rok konikleců.