Skauti se zapojili do prací na Stránské skále

12. 12. 2022 LIFE SouthMoravia

V listopadu a prosinci se do prací a úklidu EVL Stránská skála zapojili dobrovolníci i okolní skautské oddíly prostřednictvím našeho projektového partnera Kaprálův mlýn.

Konkrétně to byly tyto:

12.11.2022 - skautský dívčí oddíl z Vyškova (vyřezávky a vystřihování šípků + trnek ve střední etáži lomu)
26.11.2022 - dobrovolníci a brigádníci z Brna (vyřezávání a vystřihování horní hrany lomu )
10.12.2022 - skautský oddíl roverů Brno - Židenice (vyřezávání a vystřihování svahu mezi horní hranou lomu a dolní etáží - neprostupná džungle z lísek)

Všem moc děkujeme za pomoc!