Zahájení nového projektu LIFE SouthMoravia

01. 09. 2019 LIFE SouthMoravia

projekt LIFE South Moravia - LIFE18 NAT/CZ/000832

Biotopy trávníků a lesních stepí v jihomoravském regionu trpí přerůstáním invazivními druhy rostlin, často kvůli opuštění půdy nebo nevhodnému hospodaření. Projekt LIFE SouthMoravia, který začal v září 2019 a poběží do prosince 2025, zlepší stav ochrany v sedmi lokalitách. Projekt bude navazovat na předchozí práce v rámci programu LIFE, ale v mnohem větším měřítku a s vylepšenými postupy zahrnujícími pastvu a ekoturistiku, tak, aby výsledky byly ještě udržitelnější. 

Základním cílem projektu je vyvinout ucelený systém managementu stanovišť obnovením tradičních zemědělských postupů, zejména pastvy, s co nejnižšími náklady.

Projekt řídí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx, partnery jsou Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Informace o projektu na stránkách programu LIFE.