Obnovení pastvy na Starém a Modrém vrchu

21. 01. 2019 CZ-SK SOUTH LIFE

Díky našemu slovenskému projektovému partnerovi BROZ se podařilo obnovit a spustit pastvu na lokalitě Starý vrch a části lokality Modrý vrch v rámci projektu CZ-SK SouthLife. Pastva tedy bude probíhat celkem na ploše téměř 30 hektarů. Na lokalitách se bude pást smíšené stádo ovcí, koz a krav. Starat se o ně bude mladý hospodář Peťo Kósa. Pastva prospěje biodiverzitě území a zachování jejich výjimečných přírodních hodnot.