Představení dalších dvou projektových lokalit

06. 04. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Představujeme dvě lokality, kde letos probíhaly zimní práce spojené s výřezy křovin a obnovou cenných stepních lokalit.

První je EVL Hochberk. Oproti jiným se jedná o malou lokalitu, která má však velký potenciál. Tvoří ji typické vlnité svahy s panonskými trávníky, jako jedna z mála lokalit v okolí nebyla zatížena terasováním. Tak, jak vidíme území dnes, takový mělo charakter i dříve. Až na drobnou, ale zásadní podmínku. Svahy byly ještě před půl stoletím bez dřevin a byly „krásně“ holé. Dnes je tomu jinak, proto chceme v rámci projektu LIFE obnovit alespoň pět hektarů stepních trávníků na úkor divokých keřů a akátů. Jak? Výřezy, pastvou a sečením. Právě v letošním předjaří proběhlo první vyřezávání křovin na téměř půl hektaru. Do budoucna bychom chtěli na lokalitě pást malé stádečko ovcí.

A co se na Hochberku vyskytuje zajímavého? V lesních okrajích se můžeme setkat s  třemdavou bílou. Zajímavý výskyt zde má sasanka lesní, která má sice druhové jméno odkazující k lesu, v lese se však příliš nevyskytuje a dává přednost otevřenějším plochám. Za zmínku stojí kosatec nízký a různobarvý. Hochberk je bohatý na zástupce motýlů, ze kterých můžeme jmenovat ostruháčka trnkového anebo soumračníka čárkovaného.

 

Na fotografii vlevo je Hochberk – severní část lokality, která čeká na obnovu. Jak? Motorovou pilou, křovinořezem a ovečkami – lepší recept nemáme.

Na snímku vpravo je ukázka, jak na jižní části Hochberku probíhaly první jarní práce spojené s redukcí křovin. V levé části vidíte plochu, kde už v létě vypukne sečení a odstraňování invazních rostlin (zlatobýly a lékořice).

Větší lokalitou je EVL Kamenný vrch u Kurdějova. Jedná se o komplex několika lokalitek, které se nachází na území Hustopečí a Kurdějova. Letos jsme začali s obnovou stepních trávníků v jihozápadní části. Povedlo se otevřít plochu, která má více než jeden hektar., cílem bylo propojení dvou pastvin. Místní pastevec zde bude mít možnost bez problémů vyhánět zvířata z jedné strany na druhou.

Tuto jarní akci bereme jako první vlaštovku. Na Kamenném vrchu bude asi nejvíce práce ze všech území. EVL si to zaslouží! Mimo to, že se na tamních kopcích vyskytují tradiční mandloně, je „Kameňák“ známý výskytem hlaváčku jarního, střevíčníku pantoflíčku, hadince nachového či koniklece velkokvětého. A je-li na Moravě někde ráj modrásků, je to právě tady. Potkat můžete modráska hořcového Rebelova, kozincového, jetelového, hnědoskvrnného, vičencového či modráska ligrusového. Bohužel posledně jmenovaný je na pokraji vymření a právě program LIFE by chtěl této populaci pomoci. Byť se nejedná o prioritní druh, cítíme, že je potřeba tomuto klenotu dopřát zvláštní péči.

Na úvodním fotu nahoře je celkový pohled na EVL Kamenný vrch. Rozsáhlé území, kde se snoubí ovocné sady, políčka, pastviny, akátiny, suché trávníky, křoviny.

Na fotce vlevo je vidět, kde v jihozápadní části lokality Kamenný vrch začaly první výřezy dřevinných porostů. Obnovovat se budou stepní trávníky. Ve středu snímku jsou tolik pověstné mandloně a vpravo v dáli se klube  další projektová lokalita EVL Přední kopanin(vyznačeno růžově v barvách mandloní). 

Na pravém snímku je vidět, že lesík pod mandloňovým sadem byl již důkladně zredukován. O zbytek se postarají ovečky.

Všechny fotografie v tomto článku jsou dílem našeho kolegy Viléma Jurka a jeho dronu :).