Zahájení obnovných prací na 4 lokalitách

13. 04. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

V únoru a březnu jsme začali řešit obnovné práce na 4 lokalitách projektu Sub-pannonic.
V EVL Hochberk byla provedena redukce křovin téměř na půl hektaru. V plánu nebylo vytvořit holinu, ale prosvětlit urputné keře. Některé keře byly ponechány, ať už ve formě solitérů nebo skupinek. První fáze prořeďování probíhala ze středu do stran, postupně bude redukováno širší okolí. Do budoucna bychom chtěli na lokalitě pást malé stádečko ovcí.
Zásah v EVL Kamenný vrch u Kurdějova probíhal na etapy, postupně se vytvářel koridor široký více jak 20 metrů. Křoviny se odstraňovaly všechny, poté se provedla probírka nevhodných stromů. Použity byly motorové pily a křovinořezy, další těžká technika nebyla potřeba. Drobné nálety se čistily křovinořezy s pilovým kotoučem. Práce v tomto úseku nekončí – na podzim bude potřeba odstranit zbylé akáty.
Na úplném začátku prací v EVL Přední kout (Lipiny) byla step téměř z poloviny zarostlá křovinami. Nejprve se začalo s výřezy křovin, které postupně zarůstají původní pastviny. Zarostlé partie křovin se rozvolnily a došlo k propojení dvou malých enkláv, nové plochy se propojily s původními suchými trávníky. Vzrostlejší stromy a některé skupinky keřů byly ponechány. V dalších letech plánujeme další prořezávky, pastvu a odstranění stařiny.
Výřezy probíhaly i na EVL Bílý kopec u Čejče. Prudší svahy v okolí Čejčského jezera byly v minulosti využívány jako pastviny, jinde se nacházela i drobná políčka a lesíky. V období kolektivizace zemědělství v 2. polovině 20. stol. zůstalo území z větší části bez využití a postupně zarůstalo náletovými dřevinami, především akátem. Později se zde objevily snahy zakládat ovocné sady a vinice a některé části území byly necitlivě zterasovány.

Na fotografiích je vidět stav před a po zásahu na lokalitě Hochberk: