Práce na lokalitách ve volné přírodě pokračují

27. 03. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE

I přes šíření nákazy koronavirem projekt CZ-SK SOUTH-LIFE na lokalitách ve volné přírodě v jižních Čechách pokračuje. Zaměstnanci Krajského školního hospodářství (dále jen KŠH), které je jedním z partnerů projektu, dokončili první fázi prací na lokalitě Sokolí hnízdo a bažantnice u Nových Hradů na Budějovicku.

Zaměstnanci KŠH zde stanoveným a k přírodě šetrným postupem vybrané dřeviny ošetřili na základě doporučení odborné studie, která vznikla přímo pro tento projekt, obsahující jak dendrologický, tak entomologický výzkum. Cílem prací, které zaměstnanci dělají z vysokozdvižné plošiny přímo v korunách stromů je zachovat vhodný biotop pro páchníka (Osmoderma eremita) a zvýšit jeho populaci. Důvodem přerušení prací na Novohradsku je začínající hnízdění ptáků na ošetřených stromech. Pracovníci Krajského školního hospodářství zde budou pokračovat na podzim, až skončí hnízdění ptáků.

V rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE pečují pracovníci KŠH stejným způsobem o lokality na Vrbenských rybnících, Vlašimské Blanici, Lužnici a Nežárce, Hlubockých hrázích, Hlubockých oborách a v zámeckém parku v Blatné.